مسئولیت و سازندگی

من مسئولیت دارم در قبال این مردم و خودم

مسئولیت و سازندگی

من مسئولیت دارم در قبال این مردم و خودم

مسئولیت و سازندگی
بایگانی
آخرین نظرات
نویسندگان

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا اباصالح المهدی

اینجانب نسرین حاجی لو با تحصیلات سطح 3 حوزه در رشته مطالعات اسلامی زنان و کارشناسی حقوق که بسیار علاقه مند به مسائل زنان و خانواده ومشاوره هستم هدفم از نامگذاری وبلاگ به این نام این است که بتوانم با توجه به جایگاهی که دارم در سایه الطاف الهی و امام زمان از عهده این مسئولیتی که به عنوان مبلغ برعهده ما گذاشته شده براییم و در درجه اول بتوانیم با مردم ارتباط برقرار کنیم وبعد مفاهیم الهی و دینی را انتقال دهیم.

چون در زمانه فعلی که ما در آن قرار داریم فقط نمیتوان به تبلیغ در فضای حقیقی وچهره به چهره اکتفا کرد گرچه که تبلیغ در این فضای حقیقی هم بسیار مسمر ثمر است ولی نمیتوان به همه افراد دسترسی داشت به همین دلیل هر طلبه ای وظیفه دارد که از این فضای مجازی که دشمن از آن برای نفوذ در فرهنگ و مذهب ما سوء استفاده می کند ما هم بتوانیم از این فضای مجازی و موقعیت برای نشر معارف دینی و اهلبیت به یاری خداوند استفاده کنیم.

خادم افتخاری شما عزیزان در راه خدا.